Móric napja van. | 2023.09.22

OGY - Az MFB-ről szóló törvényhez fogadtak el bizottsági módosítót

2015-06-16 14:27:43

Budapest, 2015. június 16., kedd (MTI) - Több folyamatban lévő, így például a Magyar Fejlesztési Bankról (MFB) szóló törvényjavaslathoz kapcsolódó bizottsági módosító indítványt fogadott el keddi ülésén az Országgyűlés gazdasági bizottsága.

    Az MFB-ről szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló javaslathoz olyan bizottsági módosítót szavaztak meg a képviselők, amely szerint az MFB a felette tulajdonosi jogokat gyakorló illetékes miniszter döntésében meghatározott olyan gazdálkodó szervezetben szerezhet vagy tarthat fenn részesedést, amelynek működése az MFB alaptevékenységéhez kapcsolódik. 
    A bizottsági módosítót a testület a kormánypárti képviselők 9 igen, valamint az ellenzékiek 2 nem szavazata mellett fogadta el.
    A fejlesztési bankról szóló törvény módosításának alapvető célja, hogy az MFB részesedésszerzésére vonatkozó szabályozást úgy alakítsák át, hogy a társaság közvetett és közvetlen tulajdonszerzése a jelenleginél rugalmasabb döntéshozatali formában, de a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel összhangban történhessen - olvasható az indoklásban. 
    Az ülésen foglalkoztak a számvitelről szóló törvény és az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslattal, amelyhez a kormánypárti képviselők 9 igen, és az ellenzékiek 3 tartózkodó szavazata mellett fogadták el a bizottsági módosító indítványt. Ennek lényege, hogy a nyelvhelyességi módosítások mellett összhangba hozza a törvényjavaslatban foglalt átalakulás fogalmát a Polgári törvénykönyvvel, vagyis az átalakulás fogalmát a társasági formaváltás mellett az egyesülésre és a szétválásra is kiterjeszti. 
    A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslathoz kapcsolódóan a bizottság támogatta Németh Szilárd (Fidesz) módosító javaslatát, amely a víziközművek vagyonértékelésének határidejét 2015 decemberéről 2019 decemberére tolja ki. Ezt azzal indokolta a képviselő, hogy a rezsicsökkentés miatt kitolódott a törvényben meghatározott hatósági árszabályozás bevezetésének határideje, így nem indokolt a vagyonértékelés eredeti ütemtervének fenntartása.
    A bizottság ülésén Vas Imre (Fidesz) azon három módosító indítványát is elfogadták, amelyek a Budapesten 2017-ben megrendezendő vizes világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódnak. A módosítások többek között egyértelműsítik az ideiglenes lelátók létesítésével kapcsolatos szabályokat, és a beruházás keretében megvalósuló egyes létesítmények tekintetében felhatalmazást adnak a kormánynak az építtető személyének kijelölésére.