Valér napja van. | 2018.12.15 | MNB középárfolyam:

Önkorrekciót tarthat az MNB

2018-02-20 18:31

Az Országgyűlés kedden elfogadta azt a törvénymódosítást, amelynek célja, hogy a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) lehetősége nyíljon egy 30 napos időtartamban a megtámadott döntéseivel kapcsolatos jogsérelem orvoslására.

    A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő jogszabály-módosítást - kivételes eljárásban - 131 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett hagyta jóvá az Országgyűlés Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter javaslatára.
    Az előterjesztő indoklásában hangsúlyozta: az önkorrekció lehetősége nem nyílik meg a felülvizsgálati eljárásokban, azonban minden más típusú bírósági eljárásban alkalmazható. E perek a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe kerülnek. A bíróság az eljárását az MNB eljárásának befejezéséig felfüggeszti.
    A módosítás alapján lehetővé válik a megsemmisítés vagy visszavonás helyett a megtámadott döntés hatályon kívül helyezése, ezzel egyidejűleg pedig új döntés meghozatala. Az új döntés okafogyottsága esetén az MNB-nek nem szükséges ilyet hoznia.
    A törvényjavaslat összevont vitájában Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár kifejtette: a Kúria februárban az MNB több határozatával kapcsolatban is semmisséget állapított meg formai okból, a bíróság szerint ugyanis az MNB vezetői a hatósági ügyekben kiadmányozási jogkörükben a jogalkotói szándék ellenére sem jogosultak döntéshozatalra. Mivel így bizonytalanná vált számos MNB-határozat sorsa, szükségessé vált a probléma mielőbbi orvoslása, ezért a mostani módosítással a közigazgatási perekben - 30 napos időtartamra - önkorrekciós lehetőség nyílik meg a jegybanknak, ez alatt pedig a Pénzügyi Stabilitási Tanács meghozhatja a formailag kifogástalan döntését - mondta az államtitkár.
    Az MNB korábban azt közölte: a kúriai ítéleteket tiszteletben tartja, de az Alkotmánybírósághoz fordul "a jogszabály szövege, az azzal egybecsengő miniszteri indokolás és a Kúria ítélete közti ellentmondás feloldása érdekében".