Antal napja van. | 2019.01.17 | MNB középárfolyam:

OGY - Krónika 9. rész (határozathozatalok)

2019-12-12 17:45

 

Bővítette a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) szolgáltatási körét kedden a parlament.

 

    
    Bővül az MFB szolgáltatási köre
    
    Az Országgyűlés elfogadta az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosítását. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter javaslatát 119 igen, 28 nem szavazattal és 30 tartózkodás mellett hagyták jóvá a képviselők.
    A jogszabály nyolc törvényt módosít, és egyik alapvető célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt., valamint az általa irányított leányvállalatok és a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok saját, uniós és más nemzetközi források kihelyezésével támogassák az európai uniós és nemzetgazdasági fejlesztési célokat.
    A szabályozás az MFB-nek lehetővé teszi, hogy biztosítsa a kormányrendeletben meghatározott kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezet megóvását, kialakítását, az épített és a természeti környezet egységes védelmét szolgáló - ingatlanok fenntartásához, helyreállításához, felújításához vagy átalakításához kapcsolódó - beruházásokhoz a hitelt, illetve a kölcsönt.
    Az MFB a jövőben részt vehet az Európai Unió vagy annak intézményei, illetve ezek részesedésével működő szervezetek által kezdeményezett vagy támogatott pénzügyi együttműködésben is.
    Lehetővé vált az is, hogy az MFB üzletszerűen, pénzügyi szolgáltatási tevékenységként fejlesztési célú feladatainak megvalósítása érdekében, ahhoz kapcsolódóan követelésvásárlási tevékenységet végezzen. 
    A módosítással az MFB a kockázatitőke- és tőkeberuházási tevékenységet is folytathat a startupok támogatása érdekében. 
    Az állami vagyonról szóló törvény módosításával egyházi jogi személyek, például szerzetesrendek is juthatnak ingyenesen állami ingatlanhoz hitéleti feladataik vagy az általuk végzett állami - így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális - feladatok ellátásának elősegítése érdekében.
    A jogszabály szerint a Nemzeti Eszközkezelő által nem hasznosítható ingatlanok hasznosítását vagy eladását a tulajdonosi jogot gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő végezheti.
    Módosult a takarékszövetkezeti integrációs szervezet összetétele, feladatköre és a közgyűlésben az egyes tagokat megillető szavazati jog mértéke is. Az MFB-t az integrációs szervezeti tagságára tekintettel a szavazatok 51 százaléka illeti meg, a fennmaradó szavazatok pedig egyenlő arányban oszlanak meg a szervezet további tagjai között.
    Kivették a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni törvény hatálya alól azokat a belföldi postai csekkel történő befizetéseket, amelyek adó, illeték, illetve vám fizetésére irányulnak. A postai szolgáltatásokról szóló törvény módosításával pedig a postai "sárga" és "fehér" színű csekkek kibocsátóinak fel kell tüntetniük azokat a jelzéseket a csekkeken, amelyek alapján a postákon könnyen és gyorsan meg tudják határozni az adott ügylethez tartozó ügyfél átvilágítási szintet.

    Lehetőség nyílik újfajta fűtőelemkötegek használatára a paksi atomerőműben   
    Az Országgyűlés elvi lehetőséget teremtett, hogy a paksi atomerőmű már üzemelő blokkjaiban a hatályos engedélyektől eltérő fűtőelemkötegeket alkalmazzanak, amennyiben az ehhez szükséges speciális átalakítási eljárást az Országos Atomenergia Hivatal engedélyezi.
    A képviselők 120 igen szavazattal, 31 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett fogadták el a kabinet - a nemzeti fejlesztési miniszter - energetikai tárgyú törvénymódosító indítványát.
    A változtatás az új atomerőművi blokkok esetében csak a létesítési engedély kiadását követően engedélyez hasonló átalakítást.
    A törvénymódosítás emellett pontosítja a Magyar Honvédség atomenergia alkalmazásának hatósági felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, továbbá kiegészíti az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi eljárásaiban, a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók felszín alatti részének biztonsági övezetté jelölésében részt vevő szakhatóságok körét. 
    Nem lehet megbontani az utazási csomagokat
    
    A szervezett utazási csomagok megbontásának tilalmáról és a meglévő vagyoni biztosítás mellett az utazókra kötendő biztosításról is rendelkezett a parlament, amikor 145 igen, 6 nem és 25 tartózkodó szavazattal átültetett egy uniós irányelvet a kormány kezdeményezésére.
    A Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter által jegyzett indítványt a fogyasztók hatékonyabb védelmével indokolták.
    A szabályozás arra reagál, hogy a csomagban értékesített, szervezett utazásokat, üdüléseket és társasutazásokat gyakran kombinálják a szervezők, s az utazásokat nemcsak hagyományos úton, hanem az interneten is kínálják. Ezek közül sok eset jogi szempontból szürke zónába tartozik vagy egyértelműen az eddigi irányelv hatályán kívül esik. Az új irányelv kiterjeszti a fogyasztóvédelem hatályát, erősíti az utazók és kereskedők jogbiztonságát.
    A meglévő vagyoni biztosíték mellé egy kiegészítő biztosítási pillért is bevezettek, ennek lényege, hogy az utazásszervező az utazóra, mint kedvezményezettre is kötelező biztosítást köt.