Antal napja van. | 2019.01.17 | MNB középárfolyam:

OGY - Krónika 8. rész (határozathozatalok)

2019-12-12 17:35

 

Módosította a hulladékról szóló törvényt kedden az Országgyűlés.

 

    
    Módosult a hulladéktörvény
    
    A parlament elfogadta a hulladékról szóló törvény módosítását. A képviselők 120 igen, 55 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett hagyták jóvá Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter - javaslatát.
    A törvény rendelkezéseinek egy része a számlázással, díjbeszedéssel, díjhátralék-kezeléssel kapcsolatos szabályokat módosította, illetve új fogalomként jeleníti meg a közszolgáltatói alvállalkozó fogalmát. Uniós jogharmonizáció mellett a jogszabály tartalmaz rendelkezéseket a kitermelt talajra, valamint hatályon kívül helyezi a területi hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatos előírásokat, mivel ezek elkészítése nem közösségi követelmény, és a kormány szerint felesleges szakmai, adminisztrációs feladatot jelent. Az indoklás azt írja, a magyar érdekeket jobban szolgálja egy Országos Hulladékgazdálkodási Terv.
    Rögzítették, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. térítésmentesen jogosult a számlázáshoz, a kintlevőség-kezeléshez adatszolgáltatást kérni a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szervektől.
    Meghatározták a közszolgáltatói alvállalkozó fogalmát. Ez egy olyan nonprofit társaság, amelynek szolgáltatásait a közszolgáltató veszi igénybe a hulladékgazdálkodási feladatai teljesítése érdekében, de nem tartoznak ebbe a körbe a többi között a beszállítók, a közbeszerzési tanácsadó, a karbantartást végző szervezetek.
    A jövőben a kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag, amelyet nem a helyszínen használnak fel, a birtokos nyilatkozata alapján nem minősül hulladéknak, felhasználása hulladékgazdálkodási engedélyhez nem kötött.
    A törvényalkotási bizottság javaslatára került bele a törvénybe, hogy az azbesztet tartalmazó lakossági építési-bontási hulladékot engedély nélkül átvehetik a gyűjtőudvarok. Az emberek - nem üzletszerűen - a saját, azbesztet is tartalmazó szemetüket engedély nélkül szállíthatják el a legközelebbi lerakatba, betartva a környezetvédelmi előírásokat. 
    A jogszabály uniós jogharmonizációt valósít meg, amikor a mellékletben határozza meg, mely anyagokat kell a HP 14 környezetre veszélyes, ökotoxikus (vagyis olyan hulladék, amely azonnal vagy késleltetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre) veszélyességi kategóriába sorolni.
    Az uniós tagállamok az engedélyezési kötelezettség alól mentességet adhatnak a vállalkozásoknak a saját nem veszélyes hulladékuk termelés helyén való ártalmatlanítása vagy hulladékhasznosítása esetén. A törvény a magyar mentességi rendelet megalkotását készíti elő.
    A jelenleg is meglévő gyakorlatot emelték törvényi szintre, amikor rögzítették: a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység végzését (például az autóbontókét) a környezetvédelmi hatóság rendszeres időközönként ellenőrzi.

    Önálló agrártámogatási eljárásrendről döntöttek 
    A parlament egy olyan önálló agrártámogatási eljárásrend felállításáról döntött, amely a kormány szándéka szerint garantálja az agrártámogatási rendszer zökkenőmentes működését az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény január 1-jei hatályba lépése után.
    A képviselők 119 igen szavazattal, 53 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett fogadták el a földművelésügyi miniszter erről szóló javaslatát.
    Az Országgyűlés összesen 17 törvényt módosított. A változtatások másik jelentősebb része az ingatlan-nyilvántartást érinti, és szintén az általános közigazgatási rendtartáshoz igazítja ezen terület szabályait. 
    Új törvénybe foglalták a váltójogi szabályokat 
    Az Országgyűlés új törvényt alkotott a váltójogi szabályokról. Ez jelentős részben átveszi a váltójogi normák szövegének közzétételéről szóló 1965-ös igazságügyi rendeletet, amely az 1930-as genfi nemzetközi váltójogi egyezményre épül.
    A képviselők 146 igen szavazattal, 29 tartózkodás mellett fogadták el a kormány javaslatát.
    A Ház döntése a joggyakorlatot segítő új elemként tartalmazza, hogy a váltókezes kötelezettségét nem érinti, ha jogutód nélül megszűnik, akiért a kezességet vállalta.